Email suscrit correctament. T´hem enviat un email per a que puguis confirmar la teva subscripció.
930 044 671 - 620 895 893

Informació sense compromís

Clients opinen

“Agradecer el curso, me ha venido mucho, me ha tenido enganchada, gracias por la paciencia”

“Aspectes del formador: motivador i bon comunicador”, C.D., Taller de comunicació i habilitats socials, per a BSM, novembre 2016

“Destaco com a positiu l’enfocament del tema a tractar de forma dinàmica”, S.S., Taller de comunicació i habilitats socials, per a BSM, novembre 2016

Aspectes del formador… “Una bona comunicació i coneixement de l a matèria”

“Formador muy cualificado, hace muy amenos los contenidos”

Els nostres clients