Email suscrit correctament. T´hem enviat un email per a que puguis confirmar la teva subscripció.
930 044 671 - 620 895 893

Recuperi fins al 100% de la inversió en la formació dels seus empleats

 

 RECUPERI FINS AL 100% DE LA INVERSIÓ EN LA FORMACIÓ DELS SEUS TREBALLADORS

La formació de qualitat no és gratuïta, però es pot reduir el cost mitjançant el sistema de bonificacions.

accio3, exercint funcions d’Entitat Externa, ofereix la gestió del seu crèdit anual, per a que es puguin bonificar les accions formatives de la seva empresa, ja sigui accio3 o amb qualsevol altre proveïdor de formació.

La Formació  Professional pel Treball té per objecte impulsar i estendre entre les empreses i els treballadors, ocupats i aturats, una formació que correspongui a les seves necessitats i contribueixi al desenvolupament d’una economia basada en el coneixement. Les empreses poden recuperar total o parcialment el cost de la formació gràcies al crèdit anual destinat al finançament de Formació Continua.

Formación y empleo

Modalitat de Gestió

Com assessors i gestors del seu aplicatiu.
En aquest cas gestionem la bonificació de la seva formació en el seu perfil d’empresa bonificada. Inclou els següents serveis:

–  Comunicació a FUNDAE de las accions formatives, i dels inicis / modificacions / cancel·lacions de grups.
–  Elaboració i posada a disposició en formato electrònic dels documents obligatoris de seguiment de curso.
–  Comunicació a la FUNDAE de finalització de grups i participants.
–  Càlcul i comunicació de l’import a bonificar i d’ata d’aplicació de la bonificació.
–  Assessorament en cas d’ auditories tant in situ o expost, en grups gestionats per accio3.
–  Assessorament en cas de Conciliació no Conforme, en grups gestionats per accio3.

TARIFES

D’ 1 a 12 cursos (grups) anuals     10% de màxim bonificable per grup
De 13 a 25 cursos (grups) anuals   8% del màxim bonificable per grup
Més de 25 cursos (grups) anuals    Consultar condicions especials

Més 21% d’IVA

 

 

Cóm es calcula el crèdit disponible per a l’empresa?

Per conèixer el crèdit de formació del que disposa la seva empresa, accedeixi al següent SIMULADOR DE CRÈDIT: empresas.fundaciontripartita.org/AFE024/app/sim_credito.aspx

Avantatges per a la seva empresa: 

  • Garantim el màxim aprofitament del crèdit amb una gestió responsable, d’acord amb la normativa vigent.
  • Estalvi als departaments de RRHH – formació del treball burocràtic necessari per obtenir la bonificació.
  • Optimitzar recursos i temps: les nostres empreses han recuperat més del 70% de la inversió en la formació dels seus treballadors.
  • Gestió àgil: l’empresa es beneficia de la bonificació la mateix mes que finalitza el curs.
  • Assessorament en cas d’auditoria o conciliacions no conforme (en grups gestionats per accio3).

Quins cursos es poden bonificar?

La seva empresa es pot bonificar qualsevol acció formativa igual o superior a 1 hora de durada, destinada a ampliar les capacitats i habilitats dels seus treballadors. La modalitat a escollir pot ser presencial o mitjançant teleformació (plataformes e-learning).

Si desitja participar en una o més accions formatives, i que accio3 li gestioni la bonificació, si us plau ompli el següent formulari i li ampliarem sense compromís la informació que necessiti.

 

Informació sense compromís

Clients opinen

“Curso muy práctico, claridad en las explicaciones”

“El profesor me ha encantado”

“El curso ha estado muy bien, en mi caso me ha ayudado mucho, por poner un pero me hubiese gustado más horas. Gracias.”

“Agradecer el curso, me ha venido mucho, me ha tenido enganchada, gracias por la paciencia”

“Classe molt estructurada”

Els nostres clients