Email suscrit correctament. T´hem enviat un email per a que puguis confirmar la teva subscripció.
930 044 671 - 620 895 893

FORMACIÓ EN IGUALTAT

El talent femení és un actiu de l’organització: augmenta la seva competitivitat, qualitat i els resultats econòmics.  

Segons l’informe Global Gender Gapla paritat de gènere és fonamental per a que les economies i les societats prosperin. Tots els estudis coincideixen en que les polítiques d’igualtat, tant sector privat com institucions, repercuteixen de forma molt positiva en la macro i microeconomia dels països. A més, garantir la igualtat en el món laboral i incentivar que les dones tinguin les mateixes condicions laborals que els homes, té una gran influcència en el creixement, competitivitat i futur de les empreses, i en el desenvolupament social i econòmic dels països. Font: ONU Mujeres: «Hechos y cifras: empoderamiento económico»

Les empreses en beneficien enormement al promocionar a les dones en càrrecs de lideratge: s’estima que les companyies on tres o més dones exerceixen funcions executives superior, registren un desenvolupament més alt en tots els aspectes d’eficàcia organitzacional.

Entre els avantatges demostrats per a les empreses que treballen en igualtat, destaquen:

  • L’increment dels seus beneficis
  • La disminució de baixes i absentisme
  • La millora de l’ambient laboral
  • L’augment de la motivació del personal
  • La millora en la imatge de la empresa

La nova normativa  indica que les empreses de 50 o més treballadors, han de tenir un pla d’igualtat, crear un registri públic d’aquests plans i especificar mesures de transparència salarial. A més, tant en la llei catalana 17/2015, l’estatal 3/2007, i el RDL 2019, es contemplen subvencions, ajudes i contractes públics d’aquestes empreses.

igualtatTanmateix, aquestes lleis també tenen el distintiu d’igualtat: un segell d’excel·lència, que no sols dóna accés a una xarxa de treball amb empreses de les mateixes característiques, sinó que també es pot utilitzar amb finalitats de marketing, al augmentar la bona reputació, tant de cara a clients com proveïdors. Algunes empreses amb aquest distintiu són Indra, Orange, Pascual, Mapfre, Unilever…

A accio3 hem elaborat un pla de formació, des de la sensibilització en temes d’igualtat, i arriba a formació sobre Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció.

En tots els casos és formació a mida per a la seva organització, bonificable, presencial i d’aplicació immediata. L’assessorem amb una visita prèvia sense compromís.

Cursos i tallers:

CONSCIENCIACIÓ BÀSICA SOBRE IGUALTAT DE GÈNERE
TALLER sobre COMISSIÓ D’IGUALTAT
FORMACIÓ BÀSICA EN PROTOCOLS D’ASSETJAMENT

Notícies relacionades:
Sólo el 15% de las grandes empresas tiene el obligatorio plan de igualdad22/10/2019
España en perspectiva de género05/10/2019
Armas reales contra la discriminación laboral11/03/2019


 

Formació bonificable in company, a mida per a la seva organització.
Sol·liciti programa sense compromís:
info@accio3.com – 930 044 671

 

 

Informació sense compromís

Clients opinen

“Contenido muy interesante y facilidad para aplicar lo aprendido en el ámbito profesional”.

“Formador muy cualificado, hace muy amenos los contenidos”

Respecte al temps… “Estaria bé tractar més temps el Power Pivot, ja que el Power Map, i el Power View són més fàcils d’utilitzar”

Sobre el curso… “Muy bien estructurado: establece primero muy buenas bases”.

“Formación práctica, se facilitan muchas herramientas para realizar una infografía”

Els nostres clients