Email suscrit correctament. T´hem enviat un email per a que puguis confirmar la teva subscripció.
930 044 671 - 620 895 893

Pla d’igualtat de gènere i formació en igualtat d’oportunitats…

plan de igualdad


Per a organitzacions que incorporen mesures d’igualtat entre homes i dones, dins dels seus programes de responsabilitat social empresarial
.

Implantar un pla d’igualtat a l’empresa és eliminar qualsevol tipus de desigualtat o discriminació per raó de sexe, i integrar la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones com eix dels procediments de gestió.Entre els avantatges…

 1. Millora de l’ambient de treball i de les relacions laborals.
 2. Millora de la qualitat, productivitat i habilitats de la plantilla.
 3. Millora de la satisfacció personal.
 4. Millora de la salut laboral de la plantilla i disminució dels nivells d’absentisme i rotació del personal.
 5. Millora de la gestió empresarial a causa de la complementarietat amb l’estil de lideratge femení (més dialogant, conciliador, democràtic, pedagògic, una actitud més receptiva i participativa).
 6. Preferència en l’adjudicació de contractes de les administracions públiques.
 7. Millora de la imatge, reputació i prestigi de l’empresa. Obtenció del distintiu d’Igualtat.
 8. Millora de l’organització en termes econòmics, a través d’indicadors de productivitat, qualitat del servei, la satisfacció i fidelització dels clients, etc.
 9. Alineació de la cultura de l’empresa, de manera explícita amb la demanda social al respecte de l’igualtat. Credibilitat de la responsabilitat social.
 10. Millora sistèmica: Els plans d’igualtat afecten a tot el col·lectiu o plantilla, a la representació sindical i a la direcció, i això repercuteix en el col·lectiu destinatari del producte o servei.

igualtat de gènereEl Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo extiende el alcance de los planes de igualdad, que llegarán a ser obligatorios para empresas de más de 50 trabajadoras/es y crea un registro de planes de igualdad, estando las empresas obligadas a inscribir los mismos en dicho registro.
¿Quines empreses estan obligades a elaborar i aplicar un pla d’igualtat?
 1. En relació a la seva grandària:
  1. a partir del 7-3-2020, empreses de 151 a 250 persones treballadores
  2. a partir del 7-3-2021, empreses de 101 a 150 persones treballadores
  3. a partir del 7-3-2022, empreses de 50 a 100 persones treballadores
 2. Si el conveni col·lectiu ha pactat la seva aplicació.

Línies d’actuació:

 • Disseny, implementació, seguiment i avaluació de plans d’igualtat
 • Disseny i implementació de plans de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • Sensibilització, informació i divulgació de polítiques d’igualtat.
 • Formació en matèria d’igualtat d’oportunitats.
 • Gestió dels recursos humans amb perspectiva de gènere.


igualtat

Tanmateix, aquestes lleis tenen el distintiu d’igualtat: un segell d’excel·lència que no sols dóna accés a una xarxa de treball amb empreses de les mateixes característiques, sinó que també es pot utilitzar amb finalitats de marketing, al augmentar la bona reputació de les organitzacions posseïdores, tant de cara a clients com a proveïdors.

Algunes empreses que ja disposen d’aquest distintiu són: Indra, Orange, Leche Pascual, Mapfre, Unilever…

A accio3 hem elaborat un itinerari de formació, que comença per la sensibilització en temes d’igualtat i que arriba fins a formació sobre Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció. 

En tots els casos és formació a mida per a la vostra organització, bonificable, 100% presencial i pràctica, d’aplicació immediata. Sol·liciti sense compromís programa del curs que l’interessi. L’assessorem amb una visita prèvia a la formació.

Cursos i tallers:

CONSCIENCIACIÓ BÀSICA SOBRE IGUALTAT DE GÈNERE
TALLER sobre COMISSIÓ d’IGUALTAT
FORMACIÓ BÀSICA EN PROTOCOLS D’ASSETJAMENT

 

 


 

Formació bonificable in company, a mida per a la seva organització.
Sol·liciti programa sense compromís:
info@accio3.com – 930 044 671

 

Informació sense compromís

Clients opinen

“Practicidad y adaptación a las necesidades del empleado en sus tareas diarias. El profesor explica de una forma muy clara los contenidos del curso”

“Curso muy bien dirigido y muy aprovechado”

“Hace la clase muy amena y tienes vistas muy útiles para el trabajo diario. Buena metodología. Agradable y muy exerto en la materia. Toques de humor que se agradecen”

“Ampliados los conocimientos sobre Marketing y actualizados a los nuevos tiempos. Buenas explicaciones de la formadora y fácil comprensión de los temas”

Aspectes positius: “Amenidad y profundidad”

Els nostres clients